بچه های درودزن

چند سال پیش
به یاد آن اتفاق وحشتناک درودزن من و مژگان فتوحی تصمیم گرفتیم که کاری بسازیم، با امید اینکه این اتفاق بار دیگر تکرار نشود و بیشتر از آن برای یادآوری و یادمان بچه هایی که یک شبه آرزوهاشان بر باد رفت 
به نظرم هر توضیحی اضافه است.فقط این که صاحب صدا من نیستم مژگان فتوحی است و آخرهاش فقط صدای من است.


به یاد بچه های درودزن .. اینجا بشنوید .

 

 

این مطلب پیش از این در وبلاگ پرسونا منتشر شده است.

نظر شما چیست؟